top of page

O nas

Zakon Najświętszego Odkupiciela tworzą wspólnoty, które starają się w pełni żyć Ewangelią Chrystusa we wszystkich aspektach swojego życia ludzkiego i zakonnego.

Nasze wspólnoty pragną być w szczególny sposób, w Kościele iw świecie, widzialnym świadkiem i żywą pamiątką Paschalnego Misterium Odkupienia.

Comunità2a.jpg

Redemptoristki - Magliano, Włochy

ŻYCIE EWANGELIĄ

Im bardziej będziemy usiłować żyć miłością Chrystusa, im bardziej Jego myśli i uczucia będą wypełniać naszego ducha i nasze serce, im bardziej będziemy stawać się Jego żywymi obrazami, tym bardziej będziemy mogły być autentycznymi świadkami miłości Tego, który jest naszym Początkiem i Celem, naszą Drogą i Życiem, naszym Pasterzem i Mistrzem (Konstytucje, 6).

 

Aby trwać w miłości Pana i nieustannie w niej wzrastać, będziemy starać się coraz lepiej postępować według EWANGELII.

LITURGIA

Poświęcone kultowi Bożemu i powołane w szczególny sposób do publicznej modlitwy uwielbienia i modlitwy wstawienniczej w imieniu wszystkich, obejmując również tych, którzy nigdy się nie modlą…

 

Sprawowanie liturgii, dzięki naszej głębokiej wierze i pobożności, jak również dzięki swojemu uroczystemu charakterowi, powinno dawać świadectwo świętości Pana i jego miłosnej obecności między nami. W ten sposób przybliża ono wiernym smak modlitwy     Konst., 39, 40).

6-560x366.jpg

Redemptoristki - Dublin, Irlandia.

160001229_1316383322063715_3526039562349

Kaplica klasztorna - Magliano, Włochy

EUCHARYSTIA

Będziemy również pamiętać, że EUCHARYSTIA jest w najwyższym stopniu ofiarą miłości i uwielbienia… W niej i przez nią … zjednoczymy się bardziej z Panem i nauczymy się być dla Kościoła i dla świata, tak jak On, żywą Eucharystią (Konst. 7).

Anchor 1
Anchor 2

MILCZENIE I SKUPIENIE

Milczenie - istotna wartość życia monastycznego,wyzwala duszę i otwiera ją na głębię tajemnicy Boga i zażyłości z Nim. Jest ono nie tyle izolacją i zaniechaniem rozmowy, co raczej trwaniem w miłosnej obecności wobec Boga i równocześnie delikatnym dostrzeganiem obecności innych poprzez postawę, która pozwala się im skupić i modlić, Dlatego będziemy miłować milczenie ze względu na nas same i zabiegać o nie również wokół nas.

Milczenie - istotna wartość życia monastycznego,wyzwala duszę i otwiera ją na głębię tajemnicy Boga i zażyłości z Nim. Jest ono nie tyle izolacją i zaniechaniem rozmowy, co raczej trwaniem w miłosnej obecności wobec Boga i równocześnie delikatnym dostrzeganiem obecności innych poprzez postawę, która pozwala się im skupić i modlić, Dlatego będziemy miłować milczenie ze względu na nas same i zabiegać o nie również wokół nas.

Oddzielone materialnie od świata, jesteśmy równocześnie w nim obecne. Przez nasze świadectwo i otwartość na innych stajemy się rzeczywiście żywą i promieniującą obecnością Chrystusa. Klauzura, oddzielając nas od świata, staje się OTWARTĄ BRAMĄ DLA TYCH, KTÓRZY SZUKAJĄ BOGA. 

IMG_0743.JPG

Mur klasztorny - Dublin

Ossr Sep 14 2016 D.JPG

Nowy Jork - Stany Zjednoczone

DSC01314 (1).jpg

Redemptorystki - St. Restitut, Francja.

ŻYCIE WSPÓLNOTOWE

Miłość siostrzana stanowi fundamentalną regułę życia naszej wspólnoty. Jest ona dziełem nas wszystkich. Dlatego też każda z nas czuć się będzie osobiście odpowiedzialną za klimat zrozumienia, zgody i harmonii, jaki powinien panować w klasztorze….

 

Dla budowania, rozwoju i podtrzymywania wśród nas życia miłości, korzystać będziemy ze szczególnych momentów jakimi są: celebracje liturgiczne, zgromadzenia modlitewne, spotkania wspólnotowe, rekreacje oraz chwile wytchnienia i wspólna praca (Konst, 01). 

Owocem wzajemnej miłości przeżywanej zgodnie z duchem naszej wspólnoty jest radość paschalna, dar Ducha Św. Promieniując tą radością pośród nas i wokoło nas, dajemy świadectwo Chrystusowi Zmartwychwstałemu (Konst., 21).

 

EWANGELICZNA PRZYJAŹŃ, która winna panować między nami jako pamiątka miłości Boga Ojca do nas, nadaje prawdziwy sens naszemu życiuwspólnotowemu (Konst., 60).

 

196530663_292307119244393_6584002562503790530_n.jpg

Redemptorystki - Liguori, USA

NASZA PRACA

Poprzez naszą pracę jednoczymy się na swój sposób z tymi, którzy pracują i okazujemy im należny im szacunek.

Staramy się zapewnić utrzymanie naszą pracą, nie ukrywając przed sobą, że ubóstwo może doprowadzić nas do pewnej niepewności osobistej i wspólnotowej.

 

W obliczu wymagań i trudnych warunków pracy przyjmiemy postawę ubogich. Pracujemy DLA NASZEGO ŻYCIA i DZIELIMY SIĘ Z POTRZEBUJĄCYMI. Niezależnie od naszych zasobów, naprawdę dzielimy się nimi z najbiedniejszymi, o ile to możliwe.

 

Praca, którą wykonujemy w klasztorze, powinna być ZGODNA Z RYTMEM NASZEJ KONTEMPLACYJNEJ ŻYCIA i powinna pasować do normalnej rutyny. W ten sposób także jesteśmy wierni przykładowi Chrystusa i duchowi kazania na Górze.

 

Praca sama w sobie jest ważnym elementem naszego życia duchowego i kontemplacyjnego. Zapewnia NIEZBĘDNĄ RÓWNOWAGĘ W NASZYM ŻYCIU JAKO KONTEMPLACJE.

 

 

l-ordine-delle-monache-2.jpg

Redemptorystki - Sant'Agata dei Goti, Włochy.

APOSTOLAT KONTEMPLACYJNY

Nasz specyficzny apostolat jako redemptorystek w Kościele polega na samym naszym życiu poświęconym Bogu przez zakonną profesję, całkowicie ukierunkowaną na kontemplację. W każdym momencie poprzez nasze życie zjednoczone z Odkupicielem, przez autentyczność naszej wzajemnej miłości i przez modlitwę jesteśmy świadkami tajemnicy Kościoła, Oblubienicy Chrystusa i zwiastujemy nadchodzące Królestwo. (Konst., 74).

 

Każdy klasztor stanowi integralną część Kościoła diecezjalnego, któremu w szczególny sposób winniśmy dochować wierności…. Razem z nim uczestniczymy w wierze, nadziei i miłości oraz w radościach i cierpieniach ludzi tego regionu. 

Nasz klasztor jest powołany, aby być w tym Kościele CENTRUM MODLITWY I KONTEMPLACYJNEGO APOSTOLATU (Konst., 75).

Nasi bracia i siostry, którzy szukają sposobności do refleksji, modlitwy i odnowy ducha w środowisku milczenia i skupienia, winni znaleźć w naszych klasztorach domy modlitwy i pokoju, których potrzebują (Konst., 47). 

Świadome solidarności z Kościołem lokalnym i świadectwa, jakie mamy mu dawać, staramy się udzielać duchowego wsparcia ludziom, którzy uczęszczają do kościoła klasztornego.

 Pozostając wierne własnej duchowości, wprowadzamy ich w formy modlitwy i życia duchowego oraz sposoby pogłębiania wiary, które odpowiadają na potrzeby i aspiracje dnia dzisiejszego.

bottom of page