top of page
IMG_6672.jpg

Nasza duchowość

„Zapragnąłem wybrać ten Instytut, aby był "żywą pamiątką" tego, co czynił mój Syn”.

Poatulant and Novice Dublin

Siostry Redemptorystki – postulantki i nowicjuszki,
Irlandia.

Viva Memoria - Żywa pamiątka

“Poniżej znajdziesz linki do stron internetowych redemptorystek na całym świecie. Aby dowiedzieć się więcej, skontaktuj się z siostrami.

Z bezgranicznej miłości dałem im mojego Jednorodzonego Syna i przez Niego przekazałem im mojego boskiego Ducha Pocieszyciela, aby je przebóstwić w życiu, sprawiedliwości i prawdzie, aby z upodobaniem objąć je wszystkie w Słowie-Synu miłości. To przez Niego została wylana na nie moja łaska, sprawiedliwość i prawda. Przez Niego będą mieć życie wieczne.

Świat został stworzony przez moje boskie Słowo i przez Niego żyje wszystko: w Nim jest życie, On jest istnieniem i życiem wszystkiego, co zostało stworzone; wszystko w Nim jest życiem miłości i upodobania, przez Niego we Mnie samym.

Aby moje stworzenia pamiętały o odwiecznej miłości, jaką je umiłowałem, spodobało mi się wybrać ten Instytut, aby był dla wszystkich ludzi świata żywą pamiątką tego, co mój Syn Jednorodzony zechciał uczynić dla ich zbawienia, gdy przez trzydzieści trzy lata żył w świecie jako Człowiek – Pielgrzym (Viatore). Jego dzieła są ciągle żywe i mają wartość bezcenną w moich oczach”.

Tymi słowami Matka Celeste rozpoczyna swój projekt życia wspólnotowego Redemptorystek. Są one także kluczem do odczytania jej życia i jej duchowego przesłania, w którym wszystko wyraża się jako coraz bardziej przejrzyste i głębokie doświadczenie tajemnicy Chrystusa przyjmowanego, aż do tego stopnia, że nie pragnie się być niczym innym, jak tylko Jego żywą pamiątką.

Dla Matki Celeste w istocie wszystko jest związane z Panem jako żywą i życiodajną obecnością w nas i w Nim nabiera wartości. Duch Święty czyni nas uczestnikami życia Jezusa, Jego cnót i dzieł - jednym słowem – Jego istnienia. On niejako gromadzi wszystkich w sobie jako swoje Ciało, swój żywy wizerunek, podobieństwo i obraz, który Ojciec kocha tą samą miłością, którą kocha Jego i jest przez Niego kochany. Bycie zbawionym oznacza po prostu to, że Chrystus żyje w nas przez Ducha, w nieustannym procesie upodobnienia, tak że w pewnym momencie trudno jest oddzielić Zbawiciela od wierzącego, Osobę Chrystusa od osoby wierzącego. Być zbawionym oznacza żyć dzięki Chrystusowi żyjącemu w nas, umrzeć i zmartwychwstać w Nim, aby żyć przez Niego.

DLA INNYCH

Ale to wszystko - i Matka Celeste powtarza to z mocą - nie jest dla nas samych, lecz dla innych i dla świata. Zbawiciel, dzieląc z nami swoje życie, czyni nas swoją „żywą pamiątką” w świecie i dla świata. Chrystus faktycznie wypełnia nas sobą tak bardzo, że przemienia nas w swoją własną przejrzystą i promienną obecność. Jesteśmy tymi, którzy kontynuują Jego dzieło w historii, jesteśmy Jego zwiastunami i Jego obecnością, tymi którzy przekazują zbawczy charakter Jego dzieł i ukazują Jego „piękno” i „czystość”, które promieniują i rodzą miłość, która jest zbawieniem.

Tak więc bycie „żywą pamiątką” Zbawiciela wymaga wielkodusznego, wiernego i całkowitego upodobnienia się do Niego. W naszych wyborach, postawach i dziełach musimy skutecznie jawić się jako „pamiątka”, która urzeczywistnia zbawcze dzieło Chrystusa. Naśladowanie, dla Matki Celeste, to nie tylko zwykłe upodobnienie się do Chrystusa jako wzoru, przykładu czy mistrza, ale to przede wszystkim zharmonizowanie się z Nim w duchu, aby On mógł dzielić się z nami sobą, swoimi cnotami i dziełami, abyśmy postępowali jak Zbawiciel, ponieważ On żyje w nas, i ponieważ On może żyć w nas głębiej, ponieważ my żyjemy z Niego i żyjemy coraz bardziej w Nim, i ponieważ On może wtedy najskuteczniej być w nas i przez nas Zbawicielem ludzkości. Krótko mówiąc jest to: naśladowanie jest przez bycie pamiątką, przypomnieniem.

158136462_1313386342363413_4385618202138738754_n.jpg

Siostry Redemptorystki- Magliano, Włochy

135004548_3585641264854023_7610866209234

Siostry Redemptorystki – postulantki i nowicjuszki, Filipiny.

WSPÓLNOTA

Wspólnota zakonna, którą zamierza założyć Matka Celeste, zawiera się w tej perspektywie.

Nie jest ona zamkniętym i oddzielonym miejscem kontemplacji i doskonalenia się jednostek, które potrzebują ochrony przed światem. Jest ona raczej Kościołem na modlitwie, który jest cały przeniknięty tajemnicą Zbawiciela w Jego historycznym urzeczywistnieniu i cały w Niego przemieniony, aż do tego stopnia, że staje się dla świata, zwłaszcza dla ubogich promiennym znakiem Jego obecności, jasnym i przekonującym. Wspólnota jest czystym i prostym, jasnym i przejrzystym odbiciem piękna Zbawiciela, które wzbudzać ma w innych zbawczą miłość Chrystusa.

Dlatego wspólnota nie ma innej normy niż Ewangelie, będące nieustannie przedmiotem medytacji i modlitwy, aby dojść do ich żywego „Sensu”, to znaczy do Chrystusa w Jego tajemnicy.

Tak wyrazista wizja i praktyka duchowa wyrażają i na nowo potwierdzają naszą podstawową godność. Dla Matki Celeste można ją odnaleźć tylko w Chrystusie, ponieważ On – jak pisze na pierwszych stronach „Rozmówduszy” - jest „pieczęcią”, którą Ojciec naznacza „wszystkie dusze sprawiedliwe w bycie sprawiedliwości”. Tą miłosną pieczęcią naznaczane są wszystkie dusze wybrane i tą jedną jedyną żłobione są w nich żywe wizerunki twojej jedynej Miłości”.

I na końcu tych samych „Rozmów” - w sposób analogiczny do tego, co jest potwierdza też w „Stopniach modlitwy” - Matka Celeste daje nam ostatni decydujący klucz do odczytania jej duchowości - Eucharystię. Jej duchowa droga prowadzi do tego, że stajemy się jedną rzeczywistością dla zbawienia świata z Chrystusem eucharystycznym. To wyjaśnia wszystko, co powiedzieliśmy wcześniej - że bycie żywą Eucharystią dla świata, w Chrystusie i z Chrystusem przez Ducha, jest dla Matki Celeste sekretem jej życia i punktem centralnym jej projektu zakonnego.

 O. Sabatino Majorano CSsR

bottom of page