top of page

Redemptorystki w oryginalnym habicie przedstawionym w XX wieku.

Nasza historia

Zakon Najświętszego Odkupiciela został założony w uroczystość Zesłania Ducha Świętego, 13 maja 1731 roku, w Scala, w Królestwie Neapolu, we Włoszech.

Zakon Najświętszego Odkupiciela został założony w uroczystość Zesłania Ducha Świętego, 13 maja 1731 roku, w Scala, w Królestwie Neapolu, we Włoszech.

Założycielka, bł. Maria Celeste Crostarosa była zakonnicą w konserwatorium w Scala i mistyczką. Pod wpływem Bożego natchnienia napisała dziewięć reguł dla nowego zakonu, który według jej objawień miał powstać w Scala. Współpraca św. Alfonsa Liguori była decydująca dla założenia nowego zakonu. Z kolei inspiracje M. Celeste wpłynęły na św. Alfonsa, aby w 1732 roku założył Zgromadzenie Misjonarzy - zwane Redemptorystami.

Zakon Najświętszego Odkupiciela został założony w uroczystość Zesłania Ducha Świętego, 13 maja 1731 roku, w Scala, w Królestwie Neapolu, we Włoszech.

325px-cleaned-up-OLPH-icon-Our_Holy_Moth

Matka Boża

Nieustającej Pomocy

Zabytkowa ikona Matki Bożej powierzona przez papieża Piusa IX w 1866 r., aby "uczynić Ją znaną na całym świecie!".

icon alphonsus.jpg

1696 - 1787: Doktor Kościoła, Założyciel Zgromadzenia CSSR i przyczynił się do założenia Redemptorystów

św. Alfons.

Oryginalna koncepcja życia zakonnego Marii Celeste to życie ukryte z Chrystusem w Bogu, które staje się promieniowaniem Chrystusa i Jego dzieł.

 

W 1738 r. Maria Celeste założyła w Foggii klasztor, w którym zachowywano pierwotną regułę. Święty Alfons, gdy został biskupem, zaprosił siostry do swojej diecezji w Sant. Agata de’ Goti. W XIX wieku zakon rozprzestrzenił się początkowo do Wiednia, a następnie w Belgii, Holandii, Irlandii, Francji i Anglii. W XX wieku Zakon rozprzestrzenił się także na wszystkie inne kontynenty.

 

 18 czerwca w Foggii (Włochy) M. Celeste Crostarosa została ogłoszona błogosławioną.

195477131_516877806157558_6623554042052581470_n.jpg

Redemptorystki w Scala we Włoszech, dzisiaj.

bottom of page