top of page
frgeneral-popefrancis.jpg
frgeneral-popefrancis.jpg

Fot. Generał Michael Brehl CSsR na spotkaniu z Papieżem Franciszkiem. CSsR.news

Nasi
Bracia

9 listopada 1732 r. w swojej ukochanej Scali św. Alfons Liguori założył Zgromadzenie Najświętszego Odkupiciela, aby naśladować przykład naszego Zbawiciela Jezusa Chrystusa, głoszącego Ubogim Dobrą Nowinę. Miał 36 lat. Jego życie stało się misją i służbą najbardziej opuszczonym. Zgromadzenie zostało zatwierdzone przez Benedykta XIV 25 lutego 1749 r.

Kongregacja Najświętszego Odkupiciela była odpowiedzią św. Alfonsa Liguori na wezwanie, którego doświadczył przychodząc od Jezusa przez ubogich… W roku 1730 Alfons był wyczerpany pracą misyjną. Lekarze kazali mu odpocząć i pooddychać czystym górskim powietrzem. Z kilkoma towarzyszami udał się do Scali na wybrzeżu Amalfi na południe od Neapolu. Wysoko w górach znajdowało się Sanktuarium Santa Maria dei Monti, idealne miejsce na odpoczynek, idealne miejsce do kontemplacji w pobliżu Matki Bożej: szczyty gór, piękno, a poniżej morze….

 

Ale Scala oznaczała także biedę. W górach żyły grupy pasterzy, którzy przychodzili do misjonarzy prosząc ich o Ewangelię, Słowo Życia. Alfons był zdziwiony ich głodem Słowa Bożego i przypomniał słowa proroka: „Niemowlęta wołają o pokarm, ale nie ma komu go dać” [Lm 4, 4]. Jego pierwszy biograf mówi nam, że kiedy Alfons opuścił Scala, część jego serca pozostała z tymi pasterzami i że będzie płakał, myśląc o tym, jak mógłby im pomóc.

W Neapolu, po wielu modlitwach i konsultacjach, aby pomóc mu wyraźnie rozeznać…. zrozumiał, że musi wrócić do Scali. Na pewno w Neapolu też była bieda… ale było tam wiele innych, które mogłyby pomóc biednym uciec z ich miejsca jako marginalizowanego społeczeństwa. W Scali biedni byli sami, bez nikogo, kto by im pomógł… całkowicie opuszczeni. W czasach św. Alfonsa ci pasterze i wieśniacy byli najbardziej poniewieraną grupą w społeczeństwie: „nie byli uważani za mężczyzn jak inni ludzie… byli hańbą natury”. To ze względu na ich los w życiu św. Alfons postanowił być u ich boku, dzielić z nimi swoje życie i nieść im w obfitości Słowo Boże.

9 listopada 1732 r. w swojej ukochanej Scali św. Alfons Liguori założył Zgromadzenie Najświętszego Odkupiciela, aby naśladować przykład naszego Zbawiciela Jezusa Chrystusa, głoszącego Ubogim Dobrą Nowinę. Miał 36 lat. Jego życie stało się misją i służbą najbardziej opuszczonym. Zgromadzenie zostało zatwierdzone przez Benedykta XIV 25 lutego 1749 r.

207249067_287707849711082_4976983529920518451_n.jpg

Redemptorystki i Redemptoryści w Bielsku Białej, Polska.

Misjonarze Redemptoryści kontynuują charyzmat Alfonsa w Kościele iw społeczeństwie. „Mocni w wierze, radujący się nadzieją, płonący miłością, rozpalony gorliwością, w pokorze serca i wytrwali w modlitwie, redemptoryści jako mężowie apostolscy i prawdziwi uczniowie św. Alfonsa podążają za Chrystusem Odkupicielem z Sercami pełnymi radości; zaprzeczając sobie i zawsze gotowi do podjęcia tego, co trudne i trudne, uczestniczą w tajemnicy Chrystusa i głoszą ją w ewangelicznej prostocie życia i języka, aby nieść ludziom obfite Odkupienie” (Konstytucje Redemptorystów, nr 20).

Redemptoryści żyją we wspólnotach misyjnych, zawsze gościnnych i modlących się, jak Maryja z Nazaretu. Poprzez misje, rekolekcje, posługę parafialną, apostolat ekumeniczny, posługę pojednania i nauczanie teologii moralnej głoszą miłość Boga naszego Ojca, który w Jezusie „zamieszkał wśród nas”, aby stać się głębokim miłosierdziem i Słowem Życie, które karmi serce człowieka i nadaje mu sens, aby żyć nim w pełni w wolności i solidarności z innymi. I tak jak Alfons, Redemptoryści czynią bardzo wyraźną opcję dla ubogich, potwierdzając ich godność i wielkość przed Bogiem i wierząc, że Dobra Nowina naszego Pana jest przeznaczona dla nich w sposób szczególny.

images.jpg

Jest ponad 5500 redemptorystów; pracują w 82 krajach na wszystkich 5 kontynentach, wspierani przez wielu mężczyzn i kobiety, którzy współpracują w ich misji i razem tworzą Rodzinę Redemptorystów. „Matka Boża Nieustającej Pomocy” jest ikoną misyjną Zgromadzenia.

Oprócz św. Alfonsa kanonizowano także trzech innych redemptorystów: św. Gerarda Majelli, św. Klemensa Hofbauera i św. Jana Neumanna. Piętnastu redemptorystów zostało beatyfikowanych: Gennaro Sarnelli, Peter Donders, Gaspar Stanggassinger, Francesco Saverio Seelos, Domenico Metodio Trčka, Wasyl Velychkovskyi, Zynoviy Kovalyk, Mykolay Charnetskyi,  Ivan Ziatyk, Javier Gorosterratzu, Ciriaco Olarte, Miguel Goñi, Julián Pozo, Pedro Romero, Victoriano Calvo.

bottom of page